Τρόποι Αποστολής

Παραλαβή από το κατάστημα:

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Αποστολή με δικά μας μεταφορικά μέσα:

Εντός Νομού Αττικής μπορούμε να παραδώσουμε την παραγγελία στο χώρο σας με δικά μας μεταφορικά μέσα, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Αποστολή με μεταφορική εταιρεία:

Σε περιοχές εκτός Νομού Αττικής παραδίδουμε την παραγγελία σας με μεταφορική εταιρεία (αν θέλετε μπορείτε να μας υποδείξετε τη μεταφορική εταιρεία που επιθυμείτε).

Στις περιπτώσεις παράδοσης προϊόντων μεγάλου όγκου εντός Αττικής,  τα προϊόντα μεταφέρονται έως την είσοδο (πεζοδρόμιο) της διεύθυνσης που θα μας υποδείξετε.

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται με δικά μας μεταφορικά μέσα, εάν επιθυμείτε τη μεταφορά των προϊόντων σε όροφο άνω του ισογείου, η εταιρία μας μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία, αρκεί να μας ενημερώσετε γι’ αυτό στις παρατηρήσεις της παραγγελίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση η μεταφορά βαρύνεται με επιπλέον κόστος που εξαρτάται από τον αριθμό του ορόφου και τον όγκο των προϊόντων, για το οποίο θα σας ενημερώσουμε την επόμενη ημέρα της παραγγελίας.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρία μας αναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς και ακεραιότητας των προϊόντων αυστηρά μέχρι το σημείο που έχει υποδείξει ο πελάτης και το οποίο έχουμε αποδεχθεί.

Στις περιπτώσεις αποστολής με μεταφορική εταιρία η εταιρία μας δεν ευθύνεται για πιθανές καθυστερήσεις, ζημιές ή απώλειες μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας από τη μεταφορική.

Έξοδα Αποστολής

Αποστολή εντός Αττικής

Δωρεάν για παραγγελίες άνω του ποσού 250 €.

10 € για παραγγελίες κάτω του ποσού 250 €.

Στις περιπτώσεις παράδοσης προϊόντων μεγάλου όγκου,  τα είδη μεταφέρονται έως την είσοδο (πεζοδρόμιο) της διεύθυνσης που θα μας υποδείξετε. Εάν επιθυμείτε μεταφορά των προϊόντων σε όροφο, η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία, αρκεί να μας ενημερώσετε γι’ αυτό πριν από την οριστικοποίηση της παραγγελίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση η μεταφορά επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος που εξαρτάται από τον αριθμό του ορόφου και τον όγκο των προϊόντων, για το οποίο θα σας ενημερώσουμε με την οριστικοποίηση της παραγγελίας.

Αποστολή εκτός Αττικής:

Έξοδα αποστολής με πρακτορείο μεταφορών:

Για βαριά ή ογκώδη αντικείμενα (συσκευασία σε παλέτα) σας συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο.

Η χρέωση της μεταφοράς από το πρακτορείο μέχρι το χώρο σας πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και δικά σας έξοδα.

Παρατηρήσεις:

  • Όλες οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
  • Για οποιαδήποτε παραγγελία μικτής αξίας (με ΦΠΑ) μεγαλύτερης των 250 € η αποστολή εντός Αττικής είναι δωρεάν.
  • Για οποιαδήποτε παραγγελία μικτής αξίας (με ΦΠΑ) μεγαλύτερης των 250 € η αποστολή εκτός Αττικής είναι δωρεάν μέχρι το πρακτορείο που θα μας υποδείξετε. Από το πρακτορείο μέχρι το χώρο σας η μεταφορά επιβαρύνει τον πελάτη.
  • Για το χρόνο παράδοσης του κάθε τρόπου αποστολής δείτε το κεφάλαιο Χρόνοι Παράδοσης.
  • Για επιπλέον πληροφορίες για την αποστολή επικοινωνήστε με το κατάστημα στο τηλέφωνο 210 6655165 ή με e-mail στη διεύθυνση waterworks1973@gmail.com.
  • Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Xρόνοι παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης που βλέπετε σε κάθε είδος είναι ενδεικτικοί. Δεν είναι δεσμευτικοί. Για τον ακριβή χρόνο παράδοσης θα ενημερωθείτε από κάποιον συνεργάτη μας κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας, παρακαλούμε να το αναφέρετε στις παρατηρήσεις της παραγγελίας σας ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 6655165 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση waterworks1973@gmail.com.

Στις παραδόσεις στο χώρο σας εντός Αττικής, εφόσον τα είδη είναι διαθέσιμα, οι χρόνοι παράδοσης έχουν ως εξής:

  • Με δικά μας μεταφορικά μέσα, παράδοση εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Στις παραδόσεις στο χώρο σας εκτός Αττικής, εφόσον τα είδη είναι διαθέσιμα, οι χρόνοι παράδοσης έχουν ως εξής:

Με πρακτορείο μεταφοράς: Παραδίδουμε με δικά μας μεταφορικά μέσα εντός δύο εργάσιμων ημερών στη μεταφορική εταιρία (πρακτορείο) που έχουμε συμφωνήσει. Η εταιρία μας δεν δεσμεύεται για το χρόνο παράδοσης της μεταφορικής εταιρίας και δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις της μεταφορικής εταιρίας.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα τα οποία επιλέξατε δεν είναι άμεσα διαθέσιμα θα πρέπει να παραγγελθούν στον προμηθευτή μας. Θα σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης την επόμενη ημέρα της παραγγελίας σας.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που μπορεί να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα κάποια συγκεκριμένη ώρα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε στις παρατηρήσεις της παραγγελίας.

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει την ώρα παράδοσης μόνο στην περίπτωση που η παράδοση γίνεται με δικά μας μεταφορικά μέσα και με δεδομένο ότι το χρονικό περιθώριο της παράδοσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο ωρών.

*Για παραγγελίες εντός Αθηνών γίνονται παραδόσεις και το Σάββατο (εφόσον ζητηθεί).

Στις περιπτώσεις παράδοσης προϊόντων μεγάλου όγκου (ηλιακοί θερμοσίφωνες, λεκάνες, έπιπλα μπάνιου κλπ) τα προϊόντα μεταφέρονται έως την είσοδο (πεζοδρόμιο) της διεύθυνσης που θα μας υποδείξετε.

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται με δικά μας μεταφορικά μέσα, εάν επιθυμείτε τη μεταφορά των προϊόντων σε όροφο άνω του ισογείου, η εταιρία μας μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία, αρκεί να μας ενημερώσετε γι’ αυτό στις παρατηρήσεις της παραγγελίας ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 6655165 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση waterworks1973@gmail.com. Σ’ αυτήν την περίπτωση η μεταφορά βαρύνεται με επιπλέον κόστος που εξαρτάται από τον αριθμό του ορόφου και τον όγκο των προϊόντων, για το οποίο θα σας ενημερώσουμε την επόμενη ημέρα της παραγγελίας.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρία μας αναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς και ακεραιότητας των προϊόντων αυστηρά μέχρι το σημείο που έχει υποδείξει ο πελάτης και το οποίο έχουμε αποδεχθεί.