Τρίστηλο – III/905/18, Κλασικό Θερμαντικό Σώμα ΑΚΑΝ

211.19